Мажите и кардиоваскуларните заболувањa

Прочитај за: < 1 минута

Под терминот кардиоваскуларни заболувања се подразбира група на заболувања на срцето и крвните садови, меѓу кои спаѓаат: артериска хипертензија, коронарна артериска болест , срцева слабост и срцев удар.

Кaрдиоваскуларните болести се една од водечките причини за смртност во Европа. Од кардиоваскуларните заболувања секоја година во Европа умираат околу 3,9 милиони жители.

За жал и покрај сите превентивни мерки кои се преземаат во европските држави за намалување на смртноста од кардиоваскуларни заболувања (кампањи за здрав животен стил , ограничување на продажбата на цигари и алкохол), статистичките податоци сеуште не покажуваат значаен пад на бројот на жители кои страдаат од кардиоваскуларни заболувања, ниту пак се забележува значаен пад на морталитетот.

Главни ризик фактори за развој на кардиоваскуларните заболувања

На оваа тема се напишани огромен број на статии кои укажуваат на главните причинители за развој на кардиоваскуларните болести. Знаеме дека машката популација е поподложна на овој тип на заболувања и затоа во месецот на машкото здравје би сакале да ве потсетиме на само некои од нив, кои ќе помогнат во намалување на ризиците.

1.Физичка активност

Редовната умерена физичка активност која подразбира 30 минути физичка активност 5 дена во неделата, а не интензивниот третнинг, треба да бидат вашата цел.

Стандардните препораки од голем број на студии кои се однесуваат на превенција од кардиоваскуларните заболувања укажуваат на значајна редукција на кардиоваскуларниот ризик кај мажите кои практикуваат редовна умерена физичка активност 5 дена во неделата. Целта е да се постигна конзистентност во физичката активност, а да се избегнува навиката спорадични интензивни тренинзи, кои може да предизвикаат повеќе штета отколку бенефит за вашето здравје.

Повеќе >> Жан Митрев Клиника

SHARE