Формиран лекарски тим за да се подобри ситуацијата со лековите кај болните од рак

Прочитај за: < 1 минута

Новата в.д. медицинска директорка Виолета Клисаровска на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија формираше онколошки конзилиум, надлежен за правилна и подобрена покриеност на пациентите со биолошка терапија.

Исто така, во тек е обновување на онколошките протоколи за лекување, согласно медицина базирана на докази, но адаптирани во рамките на актуелните можности на буџетот на клиниката, информираат од Универзитетската клиника.

– Биолошката терапија, односно лековите кои не се на позитивна листа, ги обезбедува клиниката преку условен буџет, кој е дефиниран во соработка со надлежните институции. По насока на Владата и Министерството за здравство, спроведуваме ревизија која очекуваме во брз рок да даде анализа и јасен пресек на состојбата. За овој дел, јавноста ќе биде дополнително информирана с\ со цел заштита на јавниот интерес – се наведува во соопштението.

Од Клиниката додаваат дека се работи и на анализа која дополнета со наодите од ревизијата ќе биде основа за преземање на други чекори и активности за креирање ново системско решение кое ќе оневозможи каква било злоупотреба на процесите, во интерес на пациентите и граѓаните.